top of page

Wat is Integrale Supramental Yoga


Wat is Integrale yoga.

Integrale yoga is een traditionele yoga vorm die alle elementen van de traditionele yoga belicht. Integrale yoga kan door iedereen uitgevoerd worden. De oefeningen worden rustig uitgevoerd en door de adembeweging verdiept, zonder druk en met respect voor de eigen persoonlijke mogelijkheden. Na iedere oefening is er een moment om de houding en de werking ervan, te ervaren. Je leert zelfobservatie, concentratie en de aandacht naar binnen te richten om te ervaren wat er werkelijk speelt. Op deze manier kan je werken aan een beter innerlijk evenwicht en yoga integreren in het dagelijks leven.

Integrale Yoga vind zijn oorsprong in de school van Swami Sivanada in Rishikesh (1887-1963). De lessen bestaan uit lichamelijke oefening, de Āsana’s, waarmee we spanningen en blokkades in het lichaam oplossen. De Āsana’s komen vanuit de Hatha Yoga, (Ha- de zon en -tha de maan). We blijven dicht bij onszelf door na iedere Āsana een moment stil te staan om de veranderingen in ons lichaam te voelen. Alle lessen bevatten adembewegingen dit zijn ademoefeningen, Prānāyāma’s, en sluiten de lessen af met Meditatie. Achtergrond en informatie zijn een onderdeel van de lessen. Uitleg over de werking van de Āsana's, Prānāyāma's en de anatomie worden aangeboden.

​Yoga is geen religie maar kan via Bhakti Yoga de weg naar devotie zijn. Yoga in het westen is voornamelijk de beoefening van Āsana’s, inzicht krijgen naar zelfbewustzijn en Meditatie. Integrale Yoga is een klassieke Yoga vorm gebaseerd op de Yoga Sutra van Patañjali en de Hatha Yoga Pradipika. In de Sutra’s staat beschreven hoe je door oefening je geest kan ontplooien naar zelfbewustzijn, waardoor je de waarheid over jezelf en de wereld om je heen te kunt ontdekken. Het 8 voudig pad is een leidraad die je in je dagelijks leven kan ondersteunen. Het pad hoeft niet stap voor stap gevolgd te worden, je maakt de stap die voor jou op dit moment nodig is om tot het uiteindelijke doel te komen “Samadhi”. Het gaat om je leerproces hier naartoe. De Hatha Yoga Pradipika beschrijft lichaamsoefeningen, Āsana’s.

Het doel van Yoga is om te werken naar een toestand waarin onze geest rustig is, onze waarnemingen helder zijn en we een gevoel van eenheid en gelukzaligheid hebben, Samadhi. Yoga is een eeuwenoude leer die zich bezighoudt met de mens als geheel, waarbij de filosofie, de discipline en technieken ons leren om onszelf te ontdekken, te begrijpen en te ontwikkelen. Dit doel kan je bereiken door verschillende paden te volgen; via Karma Yoga de weg van bewustzijn en onzelfzuchtig handelen, Bhakti Yoga de weg van devotie en overgave aan God, Raja Yoga het koninklijke pad door meditatie, Hatha Yoga de weg van Fysieke verandering, Tantra Yoga de weg van visualisatie en rituelen en Jnana Yoga de weg naar verlichting door kennis.


Namasté

Tags:

bottom of page